Drankdozijn.nl
Opvallen tussen concurrenten
De uitdaging

DrankDozijn behoort tot de grootste online verkopers van dranken in Nederland. Met haar enorme, en zeer brede, assortiment behoort iedere drankenliefhebber tot de doelgroep. Keerzijde is dat DrankDozijn met veel spelers concurreert, waaronder de grote online winkelketens. Uitdaging voor RIFF is het vergroten van het DrankDozijn’s online marktaandeel met een jaarlijkse omzetstijging van 30%

De oplossing

Door een slimme integratie van Google Shopping heeft RIFF ervoor gezorgd dat op zoektermen in combinatie met namen van concurrenten Drankdozijn toch bij de eerste resultaten getoond wordt. Deze zoekopdrachten vertegenwoordigen nu ruim 10% van het zoekvolume. Dit betaalde zoekvolume heeft een waarde-kosten verhouding van 13 op – een unieke ROI in deze concurrerende markt.

Het resultaat
+750

maandelijkse bezoekers uit zoektermen met namen van concurrenten

1300%

ROI op Google Shopping advertentiekosten